Voor een ongedwongen, gezellige en actieve invulling van de dag!
 

ONZE VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN

Privacy Reglement

Privacy Reglement Heemzorg (van toepassing bij samenwerking HEVR)

Algemene Voorwaarden

Klachtenprocedure

Veiligheidsvoorschriften

Huisregels

Openings- en sluitingstijden

In- en uitsluitingscriteria

 

 
E-mailen
Bellen