Voor een ongedwongen, gezellige en actieve invulling van de dag!
 

OVER ONS

Lizelotte

Lizelotte

Functie Begeleider

Lizelotte heeft sinds 2019 ervaring met het begeleiden van dagbestedingsactiviteiten. Zij heeft tot doel een stabiele factor te zijn voor de deelnemers en hen een gezellige en afwisselende tijd te brengen.

Lizelotte is cum laude afgestudeerd aan Hoge School Windesheim voor haar HBO studie Sociaal werk in de zorg Ad. Daarnaast is ze in bezit van een diploma MBO Marketing en Communicatie en heeft ze een HBO programma bouwkunde met succes afgerond. Ook is zij in het bezit van een BHV certificaat.

Arthur

Arthur

Functie Begeleider

Arthur is de partner van Lizelotte en begeleidt sinds 2020 diverse activiteiten in de werkplaats.

Arthur is jaren actief geweest als taxichauffeur en beveiliger en is daardoor zeer amicaal. Hij zorgt voor een gezonde dosis humor en is een entertainer in hart en nieren.

Daarnaast heeft hij ervaring bij de crisisopvang van het Leger des Heils en de verslavingszorg bij de Brijder stichting.

Arthur heeft de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen met goed gevolg afgelegd en is in bezit van een BHV certificaat.

Missie

Onze missie is om het beste in onze deelnemers naar boven te brengen. Hierbij zijn respect, begrip, flexibiliteit en sociale gelijkheid de sleutelbegrippen. Wij streven ernaar om een stabiele en veilige sociale basis te bieden voor onze deelnemers. Zoals de piramide van Maslow onderschrijft, is een stabiele sociale basis één van de voorwaarden om succesvol te kunnen ontwikkelen.


Daarnaast zien wij dat niet iedereen functioneert als gemiddeld. Een zekere mate van ‘’neurodiversiteit’’ zorgt ervoor dat sommige mensen niet onder de gangbare omstandigheden/voorwaarden  kunnen functioneren. Maar dat betekend niet dat zij niet van toegevoegde waarde kunnen zijn! Wij geloven dat wij met flexibiliteit en geduld, op een ongedwongen manier, mooie ontwikkelingen kunnen laten plaatsvinden. Tijds- en prestatiedruk zijn dan ook niet aan de orde.

Hiermee willen wij alle deelnemers zo optimaal mogelijk laten participeren. Voor sommige zal dit betekenen dat zij bij ons een zinvolle dagbesteding hebben voor lange termijn. Het doel is hierbij om de situatie zo stabiel mogelijk te houden waarbij ritme, regelmaat en sociaal contact gewaarborgd zijn. Voor ander zal dit betekenen dat zij een flinke ontwikkeling doormaken en zelfverzekerd uitstromen door de volgende stap op de participatieladder zetten.

Kernwaarden
Flexibiliteit: Ieder persoon is anders en functioneert anders. Laten we kijken naar hoe het wél werkt. Maatwerk! Geen tijds- en prestatiedruk. Elke deelnemer laten functioneren naar vermogen en de tijd geven om te ontwikkelen.

Erkenning: Dit heeft twee betekenissen binnen ons werk. Enerzijds vinden we erkenning van psychische klachten heel belangrijk. Veel mensen voelen zich onbegrepen. Wij doen er dan ook alles aan om onze kennis op pijl te houden. Door in gesprek te gaan kunnen we tijdens de begeleiding rekening houden met eventuele kwetsbaarheden. Anderzijds is het van groot belang om succeservaringen te benoemen. Wanneer iemand stappen maakt en dichter bij zijn of haar doel komt, moet dit benadrukt worden.  Hierdoor groeien mensen pas écht. 

Veiligheid en stabiliteit: Zoals Maslow al schetste is, naast de primaire behoeften en veiligheid, ook sociale behoefte een voorwaarde om verder te kunnen ontwikkelen. Sociale interactie, een veilige en comfortabele sfeer willen wij dan ook waarborgen binnen onze dagbesteding.

Visie
Onze toekomstvisie is erop gericht dat deelnemers op een duurzame manier competenties ontwikkelen en participeren. Wij investeren dan ook in de samenwerking met gemeenten en andere zorgaanbieders om zo goed mogelijk samen te kunnen werken in dit traject.

Wanneer dit facilitair mogelijk is, willen we onze activiteiten uitbreiden. We willen in de toekomst activiteiten aanbieden die meerdere leefgebieden betreffen. Zoals koken en sporten. Naast dagbesteding, willen we ook onze ambulante begeleiding breder inzetten. 

Wij hebben de ambitie om in de toekomst op meerdere facetten in de zorg actief te worden. Echter, hierbij willen wij oog houden van de huiselijke, persoonlijke sfeer die we momenteel gecreëerd hebben. 

HKZ Certificaat
Met trots dragen wij het HKZ kleine organisaties logo. Met deze certificering laten wij zien dat we kwaliteit, veiligheid en verbetering hoog in het vaandel hebben staan. Dagbesteding Zaanstad is HKZ ko gecertificeerd voor het bieden van persoonlijke begeleiding in de vorm van ambulante ondersteuning en het bieden van groepsbegeleiding in de vorm van dagbesteding.


HKZ Kleine Organisaties oranje
HKZ Kleine Organisaties oranje
 
E-mailen
Bellen