Voor een actieve, sociale en ongedwongen invulling van de dag!
 

HOE WORDT DE DAGBESTEDING FINANCIEEL GEREGELD?

De dagbesteding kan gefinancierd worden op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of op grond van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). 

Je kunt op twee manieren in aanmerking komen voor een dergelijke vergoeding:

  1. Het sociaal wijkteam van de gemeente geeft een indicatie (beschikking) af in het kader van de WMO of Jeugdwet.
  2. Het CIZ geeft een indicatie voor Wlz af. Dit gaat vaak in combinatie met het wonen in een instelling. De instelling besteed de dagbesteding op deze manier uit aan Dagbesteding Zaanstad. 

De beschikbare budgetvormen zijn: 

  1. Zorg in Natura (ZIN);
  2. Persoonsgebonden Budget (PGB).

Mocht je niet in aanmerking komen voor een indicatie dan kan de zorg ook uit eigen middelen betaald worden. Wanneer je hiervoor kiest, rekenen wij vanaf €60,- per dagdeel (btw-vrijgesteld). Het bedrag is afhankelijk van de intensiviteit van de zorg. Vraag hiervoor vrijblijvend een offerte op.